Koku Nedir ?

Tarih: 04.10.2022

Koku Nedir ?

Koku almak bizi hayata bağlayan 5 temel unsurdan biridir.

• Koku almak
• Görmek
• Duymak
• Tat almak
• Dokunmak

Bu hayata bağlandığımız beş duyumuzdan biri olma ise biz bir engelli oluruz.

Koku alamazsak yediğimiz yemeğin, sevdiğimiz çiçeğin, koklayarak sevdiğimiz çocuğumuzun o güzel kokularını duyumsayamazsak hayatın zevklerinden mahrum kalırız. Bunun aksine kötü kokuları duyamazsak kendimizi koruyamayız.

Koku insan psikolojisini en çok etkileyen şeylerden biridir. Kötü kokunun olduğu bir yer de yemek yiyemeyiz, sohbet edemeyiz, yatamayız. Kokunun insan psikolojisini doğrudan etkilediği saptanmış ve bu psikolojik baskıların intiharla sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Kötü kokuya maruz kalan veya bu ortamlar da doğrudan çalışan insanların mutluluk çizgilerinin çok düşük olduğu ve karamsarlıkla yaşadıkları tespit edilmiştir.

İyi koku ve temiz hava ile temas eden insanlar da ise tam aksi gözlemlenmiş mutlu ve hayata bağlılıkları görülmüştür. Bu neden ile kötü kokuların yok edilmesi için 1.1.2012 yılın da bir koku yönetmeliği yayınlanmıştır. Daha sonra bu yönetmelik 19.07.2013 tarihin de revize edilerek son şekli verilmiştir. Bu yönetmeliğin çalışma sistemi kokuyu duyumsayan ve rahatsız olan kişiler tarafında 181 nolu telefona şikayet edilerek başlamaktadır.

Bu şikayet merkeze ulaştıktan sonra yetkili merciiler harekete geçerek koku kaynağının ölçümlenmesini talep ederler. Bu ölçüm sonucun da koku kaynağını yaratan işletme veya kurum uyarılarak önlem alınması istenecektir. Bu süreç sonun da tarafınıza bilgi verilmek zorundadır. Koku bir parfümle bastırılarak yok edilemez. Kokuyu nötralize etmek gerekir. Bunun için de kimyasal reaksiyonlara sokarak koku nötralize edile bilinir.