Çöp ve Benzeri Katı Atık Sorunları

Çöp ve Benzeri Katı Atık Sorunları

Dünyayı kirletmek makalemiz de bahsettiğimiz sorunlardan biri de oluşan çöp dağları ve Arıtma çamur depolamaları idi. 

Gelişen teknoloji ile çöp ve arıtma çamurunu geri dönüşüm şirketleri biyogaz veya elektrik olarak dönüştürmektedirler. Gerek bu tarz geri dönüşüm alanları veya bu ekonomik yatırımların reel olmadığı daha küçük çöp ve biriktirme alanları kentler için dayanılmaz kötü koku kaynaklarıdır. Ayrıca çöplerin toplandığı ve çöp alanlarına nakilleri yapılan çöp terfi istasyonları da ayrı bir koku kaynağıdır. 

Atık su Arıtma tesislerinden çıkarılan arıtma çamurları biriktirilmekte veya kurutularak gübre olarak kullanılmaktadır. Bu çamurların birikim alanların da üst kabuk kurusa da %28 kurulukta olan çamurun içi çürümekte ve daha yoğun kokuşmaktadır. Kokuşan çamurların açılımı veya taşınması sırasın da kokunun zirveye ulaştığını söylersek yanlış bir yorum da bulunmuş olmayız. Bu koku sorunlarına Tavuk dışkısından biyogaz üreten tesisleri de dâhil edebiliriz. 

Bu kokuların ağır olması sıcaklık artması nedeni ile dayanılmaz hal alması kötü bir gerçektir. Yanlış kentleşme planları bu sorunun daha da büyümesine neden olmuştur. 

BIOTHYS firmasının geliştirdiği teknoloji ve ürünler sayesin de bu kokular nötralize edilerek saha da yok edilmektedir.

Üzerin de 30-50 nozul bulunan 7 bar basınç ile bu yığınların üzerine püskürtülecek ürün ile bu koku yığılan katı atık üzerinden gazlarla çıkan koku moleküllerini yükselmeden yakalayarak nötralize edecektir. Bu sistem çok geniş sahalar da kullanıla bilinir. 

Gün de 1 veya 2 uygulama hareketsiz olan yığınlar da yeterli olacaktır. Hareketli çöp yığınların da ( sürekli çöp dökümü yapılan sahalar) döküm sırasın da kullanılarak koku moleküllerinin yükselmesi engellenecektir.

Ürün kullanım miktarı çok düşük bir orandadır. 100 litre suya 0,5 -1 litre ürün kullanılmaktadır.

Çöp Sahasın da baskı uygulanarak elde edilen çöp suyu havuzların da ise suyun içine atılan ürünler ile koku yok edilir.